Träning och hälsa

Träning och hälsa Image

Träning och hälsa

Alla som har sprungit en löprunda – i det tempo som passar – kan nog känna igen den förhöjda livskänslan och tankens klarhet som kan infinna sig.

Hjärna och minne

Faktum är att regelbunden fysisk aktivitet förbättrar livskvalitet, kognition, stämningsläge och fysisk kapacitet. Vid lindrig till måttlig depression har man sett att träning kan minska depressiva symtom i lika hög grad som behandling med antidepressiva läkemedel eller kognitiv beteende terapi. Regelbunden fysisk aktivitet leder till bättre bibehållande av muskelmassa och muskelfunktion och kan förbättra hjärnhälsa och hjärnfunktioner. Minnet förbättras de närmaste timmarna efter träning. Och på längre sikt kan hippocampus i hjärnan – som är ett viktigt område för känslor, minne och inlärningsförmåga i hjärnans limbiska system – faktiskt öka i volym av träning.

Träning minskar skador av stress

I en studie på en grupp äldre, 64-78 år, som fick köra konditionsträning kunde man se att de positiva förändringarna i syreupptagningsförmågan de uppnådde var förknippade med en relativ ökning av volymen på hippocampus. Hippocampus brukar tvärtom bli mindre vid alzheimer och andra demenssjukdomar och faktiskt också vid utbrändhet. Det är stresshormonet kortisol som leder till skador på hippocampus vid långvarig stress. Även om stress och utbrändhet oftast beror på hela individens situation – på jobbet, hemma, stresskänslighet med mera – så kan det vara värdefullt om en förstående och lyhörd chef eller arbetskamrat i tid kan ta tag i den som är på väg att bli utbränd. När en person väl har ”gått in i väggen” kan det i värsta fall ta många år innan kropp och själ återhämtat sig. Träning fungerar lite som vaccin mot stress. Själva träningen innebär ett tillfälligt stresspåslag – vilket kroppen då försvarar sig mot och man får på det viset ett ökat skydd mot stress.

Bra för hjärta och kärl

Regelbunden uthållighets- eller konditionsträning förbättrar också hjärtats funktion genom bland  annat ökad slagvolym och dessutom sänks blodtrycket genom bättre kärlutvidgningsförmåga, minskad kärlstyvhet och ökad kapillärbildning.

En del forskning visar att det kan räcka med kortare pass högintensiv träning och annan forskning att det krävs minst en halvtimme tre gånger i veckan. Men det kan också vara individuellt eftersom fysisk aktivitet och träning påverkar proteiner och genaktivitet – vilket gör att det biologiska svaret på träning kan skilja sig påtagligt mellan olika individer – på grund av att vi är olika rent genetiskt.

Gemensamt verkar vara att man ska komma upp i puls och svettas lite för att få de goda effekterna – men varje steg räknas och bidrar till en bättre hälsa.

Sammanfattningsvis så minskar alltså ”mirakelmedicinen” träning risken för

  • förtida död, oavsett orsak
  • hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke
  • metabola sjukdomar, typ 2-diabetes, fetma, metabolt syndrom
  • cancer, till exempel tjocktarms- och bröstcancer
  • fall och benbrott, till exempel höftfrakturer
  • psykisk ohälsa, till exempel demens, depression
  • skador av stress

Det hade krävts en fullmatad dosett med tabletter för att påverka alla dessa hälsorisker – och man slipper dessutom alla biverkningar!

FÖRFATTARE | sanna Comments | Kommentarer inaktiverade för Träning och hälsa DATUM | maj 20, 2019

Kategorier och taggar

In Hälsa

lovebond-lite